Aktiviteter | Jabar Amin
  

Att träffa människor
De aktiviteter som jag har planerat består huvudsakligen av att träffa människor och föra en dilog om den politik som vi i Miljöpartiet vill föra under de kommande 4 åren.
 
Att skriva artiklar och insändare
Jag kommer även att försöka publicera artiklar och insändare i våra länstidningar; artiklar om de olika delarna av vår politik.
 
Att framträda i media
Som en del i vårt arbete att föra ut vårt budskap kommer jag att framträda i våra medier här i länet.
 
Att affischera
En annan aktivitet kommer att vara att sätta upp affischer i olika delar av Västerbotten.
 
Att vara vid valstugan
Från slutet av augusti till och med lördagen den 13 september kommer jag från och till att vara vid våra valstugor i olika delar av Västerbotten. 
 
Andra aktiviteter
Jag kommer säkerligen att delta även i andra aktiviteter som vi i dgasläget inte har fastställt slutgiltigt än.
 
 
Kalendarium:
26 augusti    Lansering av min nya hemsida.
 
29 augusti   Att delta i valdebatt på Strömbäck folkhögskola.
 
30 augusti   Debatt på Umeå stadsbibliotek.
 

Snart kommer jag att fylla på denna sida med fler datum på ytterligare aktiviteter.
 

 
Kryssa för Jabar Amin, se valsedeln nedan:
Språk
Om Jabar
Jabar Amin (Mp)

Jabar Amin (Mp)

...........................................

Miljöpartiet de Gröna

 

  • Kandidat till riksdagen
  • Riksdagsledamot
  • Utbildningspolitisk talesperson
  • Samhällsdebattör
  • Telefon: 070-825 06 12
  • E-post: jabar.amin@riksdagen.se


Jabar Amin på Youtube Jabar Amin på Twitter Jabar Amin på Facebook Jabar Amin på Instagram Jabar Amin på blogg.vk.se