Klimat | Jabar Amin
  

Jag vill att vi ska ställa om samhället

För att ställa om till ett mer miljövänligt samhälle behöver vi göra förändringar på flera plan, bland annat:

- Göra det enklare att resa klimatsmart i Västerbotten – byggandet av Norrbotniabanan.
- Satsa på förnybar el -100 procent av all elproduktion och uppvärmning i Sverige ska   komma från förnybara energikällor senast år 2030.
- Gruvbolagen måste värna om miljön – höj mineralavgiften rejält.
- Utöka skyddet för den biologiska mångfalden.
- Skärpa djurskyddet – förbjuda import av produkter från plågade djur.
- Förbjuda farliga kemikalier – platser där barn vistas dagligen, till exempel förskolor och   skolor, ska vara giftfria.
- Satsa på ekologisk mat – vi strävar efter minst 50 procent ekologisk mat i skolorna, barn-
  och äldreomsorgen senast år 2020.

 

Språk
Om Jabar
Jabar Amin (Mp)

Jabar Amin (Mp)

...........................................

Miljöpartiet de Gröna

 

  • Kandidat till riksdagen
  • Riksdagsledamot
  • Utbildningspolitisk talesperson
  • Samhällsdebattör
  • Telefon: 070-825 06 12
  • E-post: jabar.amin@riksdagen.se


Jabar Amin på Youtube Jabar Amin på Twitter Jabar Amin på Facebook Jabar Amin på Instagram Jabar Amin på blogg.vk.se