Utbildning | Jabar Amin
  

Jag vill att vi ska satsa på skolan

Vi vet alla att den svenska skolan har både förtjänster, och utmaningar som den står inför.
För att utveckla den svenska skolan behöver vi göra en hel del investeringar.
Genom att få ditt stöd i valet kan det bli lättare för oss att göra de satsningarna.
Här kommer en del av de förändringar som jag, och vårt parti, anser vara nödvändiga för att vända utvecklingen i skolan. Våra förslag är fullt finansierade. Jag hoppas att vi kan få ditt stöd för att genomföra dessa förslag.
- Höj lärarlönerna nu.
- Ge lärarna tid med elever – minska lärarnas administration.
- Lärarna ska ha större befogenheter – att exempelvis ordinera stöd.
- Eleverna ska ha tid med sin lärare.
- Alla eleverna ska få det stöd de behöver – redan på ett tidigt stadium.
- Våra förskolebarn ska ha giftfri frukt.
- Vi ska värna även om de estetiska ämnena.
- Modersmålet ska tillerkännas större vikt.
- Skolor ska drivas av passion för utbildningen, inte i vinstsyfte.
- Överskott i fristående skolor ska återinvesteras i skolverksamheten.
- Likvärdigheten i den svenska skolan måste värnas – alla ska ha en ärlig chans.
- Skolpengen ska delas efter behov – de skolor som har större behov ska få mer stöd.
- Avhoppen ska förebyggas.
- Alla gymnasieutbildningar ska kunna ge högskolebehörighet.
- Skolsegregationen måste motverkas.
- Vi ska satsa på elevhälsovården.
- Elevinflytandet ska öka.

Jag vill att vi ska satsa på den högre utbildningen

Här kommer en del av de förändringar som jag, och vårt parti, anser vara nödvändiga för att höja kvaliteten för den högre utbildningen och förbättra villkoren för studenterna.

- Vi vill inför en undervisningsgaranti så att varje student garanteras minst 10 lärarledda   undervisningstimmar.
- Vi vill ha ett annat system för studentstrygghet genom att förändra i    sjukförsäkringssystemet så att en student kan vara sjukskriven på deltid.

- Vi vill satsa på studentbostäder. Vi har nyligen anslagit stora medel för att stimulera   byggandet av 10.000 studentbostäder.

- Vi strävar efter att ha mer balans mellan bidrags- och lånedelen i studiemedlet.
- Vi vill ha ett annat resursfördelningssystem.

Språk
Om Jabar
Jabar Amin (Mp)

Jabar Amin (Mp)

...........................................

Miljöpartiet de Gröna

 

  • Kandidat till riksdagen
  • Riksdagsledamot
  • Utbildningspolitisk talesperson
  • Samhällsdebattör
  • Telefon: 070-825 06 12
  • E-post: jabar.amin@riksdagen.se


Jabar Amin på Youtube Jabar Amin på Twitter Jabar Amin på Facebook Jabar Amin på Instagram Jabar Amin på blogg.vk.se